TeleOPIEKA dla potrzebujących

System świadczący pomoc w przypadkach pogorszenia się stanu zdrowia oraz zagrożenia zdrowia i życia. Codzienny kontakt z pacjentami pozwala zbudować empatię z podopiecznym, czuwać nad jego zdrowiem, zorganizować natychmiastową pomoc, transport do szpitala oraz umożliwić potrzebną poradę medyczną.

TeleOpieka zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Zwiększa poziom niezależności seniorów i poprawia ich samopoczucie. Całodobowa opieka zmniejsza poziom stresu i uwalnia podopiecznych od poczucia, że są dla kogoś ciężarem. Dzięki alarmowej opasce umieszczonej na nadgarstku, wezwanie pomocy możliwe jest w każdej sytuacji, o każdej porze dnia i nocy. Całodobowa TeleOpieka konsultantów medycznych umożliwia natychmiastową reakcję w sytuacjach kryzysowych.

System zapewnia podopiecznym komfort psychiczny, ale przede wszystkim wspomaga ratowanie życia i zdrowia podopiecznych.

Abonament TeleOPIEKA

Podopieczny wyposażony jest w specjalistyczny telefon i opaskę SOS umożliwiającą natychmiastowe połączenie telefoniczne bez konieczności wybierania numeru.
Jeden przycisk pomaga i ratuje życie.

Reagowanie na zgłoszenia podopiecznego – wykonują pracownicy Telecentrum:


Wywołanie przycisku SOS

Pracownik kontaktuje się telefonicznie z podopiecznym celem ustalenia procedury postępowania (weryfikacja)

Kontakt z rodziną podopiecznego

Lub osobą wskazaną, celem wyjaśnienia sygnału SOS i dalsze monitorowanie przebiegu sytuacji

Zawiadomienie służb ratunkowych

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji lub innych służb

Abonament TeleOPIEKUN Pomoc

Podopieczny wyposażony jest w specjalistyczny telefon i opaskę SOS umożliwiającą natychmiastowe połączenie telefoniczne bez konieczności wybierania numeru.
Jeden przycisk pomaga i ratuje życie. Kontakt telefoniczny z podopiecznym 1 raz dziennie celem monitorowania samopoczucia i potrzeb Podopiecznego.

Reagowanie na zgłoszenia podopiecznego – wykonują pracownicy Telecentrum:


Wywołanie przycisku SOS

Pracownik kontaktuje się telefonicznie z podopiecznym celem ustalenia procedury postępowania (weryfikacja)

Kontakt z rodziną podopiecznego

Lub osobą wskazaną, celem wyjaśnienia sygnału SOS i dalsze monitorowanie przebiegu sytuacji

Zawiadomienie służb ratunkowych

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji lub innych służb

Abonament TeleOPIEKUN Partner

Podopieczny wyposażony jest w specjalistyczny telefon i opaskę SOS umożliwiającą natychmiastowe połączenie telefoniczne bez konieczności wybierania numeru.
Jeden przycisk pomaga i ratuje życie. Kontakt telefoniczny z podopiecznym 2 razy dziennie celem monitorowania samopoczucia i potrzeb Podopiecznego.

Reagowanie na zgłoszenia podopiecznego – wykonują pracownicy Telecentrum:


Wywołanie przycisku SOS

Pracownik kontaktuje się telefonicznie z podopiecznym celem ustalenia procedury postępowania (weryfikacja)

Kontakt z rodziną podopiecznego

Lub osobą wskazaną, celem wyjaśnienia sygnału SOS i dalsze monitorowanie przebiegu sytuacji

Zawiadomienie służb ratunkowych

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji lub innych służb