TeleOPIEKUN Infomedic

Teleopiekun to nowa usługa wdrażana przez Infomedic, firmę specjalizującą się w telefonicznej obsłudze informacji medycznej. Mając duże doświadczenie w procedurach i przepisach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz współpracując z przychodniami zdrowia, ratownikami i lekarzami-specjalistami chcemy podzielić się nim z osobami wymagającymi opieki.

TeleOPIEKUN to w zasadzie osoba, która pomoże rozwiązać większość problemów z jakimi spotykają się osoby starsze. W opcjach TeleOPIEKUN Pomoc i TeleOPIEKUN Partner nasi pracownicy mają wiedzę na temat każdego z podopiecznych z zakresu ich potrzeb medycznych, specyfiki niezbędnej opieki, udzielają koniecznego wsparcia medycznego, czynności w nagłych lub przewidywalnych przypadkach.

Każdy z podopiecznych wyposażony jest w specjalistyczny telefon i opaskę SOS umożliwiający natychmiastowe połączenie telefoniczne bez konieczności wybierania numeru, jeden przycisk pomaga i ratuje życie.

Abonament TeleOPIEKA

Podopieczny wyposażony jest w specjalistyczny telefon i opaskę SOS umożliwiającą natychmiastowe połączenie telefoniczne bez konieczności wybierania numeru.
Jeden przycisk pomaga i ratuje życie.

Reagowanie na zgłoszenia podopiecznego – wykonują pracownicy Telecentrum:


Wywołanie przycisku SOS

Pracownik kontaktuje się telefonicznie z podopiecznym celem ustalenia procedury postępowania (weryfikacja)

Kontakt z rodziną podopiecznego

Lub osobą wskazaną, celem wyjaśnienia sygnału SOS i dalsze monitorowanie przebiegu sytuacji

Zawiadomienie służb ratunkowych

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji lub innych służbO Firmie

Teleopiekun to nowa usługa wdrażana przez Infomedic, firmę specjalizującą się w telefonicznej obsłudze informacji medycznej. Mając duże doświadczenie w procedurach i przepisach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz współpracując z przychodniami zdrowia, ratownikami i lekarzami-specjalistami chcemy podzielić się nim z osobami wymagającymi opieki.


Skontaktuj się z Nami
22 160 55 88